ป้ายกำกับ ประชุมเพื่อรับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ประชุมเพื่อรับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประชุมเพื่อรับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

23 ธ.ค. 2562 0 646

23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสนง.ศธจ.ศรีสะเกษ นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเ

1
^