รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^