รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุริภาศ สีหะวงษ์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^