รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^