ประชุมการนำเสนอกิจกรรมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
    นางวัชรกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอกิจกรรมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้รับผิดชอบกิจกรรมเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันหารือวางแผนการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม เพื่อให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ซึ่งมีกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 17  กิจกรรม
        ทั้งนี้ นางวัชรกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ฝากให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้กลับไปทบทวนรายละเอียดปลีกย่อยของกิจกรรม และให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

——————————————————————————————————————————————

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^