ประชุมเพื่อรับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

        23  ธันวาคม  2562  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสนง.ศธจ.ศรีสะเกษ นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ   เป็นประธานการประชุมเพื่อรับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน  (Agenda Based) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา ระหว่างวันที่ 7 – 10  มกราคม พ.ศ. 2563    ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต   1 – 4  ที่รับผิดงานงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เป็นหน่วยตรวจ คือ

  1. โรงเรียนบ้านหนองหวาย นวัตกรรมมอนเตสซอรี

  2. โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) นวัตกรรมการเรียนการสอนองค์รวม 

  3. โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

  4. โรงเรียนบ้านตะเคียนราม นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

  5.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นวัตกรรมโครงงาน/โครงการ

    ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้หารือในประเด็นของการรับการตรวจราชการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การตรวจราชการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^