การประชุมแกนนำพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2562

                                        

การประชุมแกนนำพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2562

        เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมแกนนำพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย อบจ. ผอ.รร. อาชีว ศึกษานิเทศก์ มูลนิธิสยามกัมมาจล TDRI รวม 20 คน
        ผลการประชุมฯ มีดังนี้
            1. ผลการดำเนินงาน 7 : นวัตกรรม
            2. ร่าง คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (21 คน)
            3. ร่าง คณะอนุกรรมการ 4 อนุกรรมการ  
                3.1 อนุกรรมการส่งเสริมการรับรู้และมีส่วนร่วม (15 คน)  
                3.2 อนุกรรมการยุทธศาสตร์และแผน (25 คน)  
                3.3 อนุกรรมการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ (25 คน)  
                3.4 อนุกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (17 คน) 
            4. งบประมาณจังหวัดขอ ๒๐ ล้าน จังหวัดอนุมัติ ๑๒.๕ ล้าน มี 7 กิจกรรม ดำเนินการ
            5. กำหนดประชุมฯ ช่วง18-21 พ.ย. 62 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^