ประกาศ สพป.4 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อกระจายอำนาจฯ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อกระจายอำนาจและ

ให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา และโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

<<คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่>>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^